Wufangzai Jian Shui (Saltwater) Zong Zi (6 count)

$6.99  |  300 g

About this product

Jianshui Zong, also known as Lye Water Rice Dumplings, or Alkaline Rice Dumplings, are a Cantonese-style rice dumpling popular for the Dragon Boat Festival. Pronounced “Gan Sui Jong” in Cantonese, these rice dumplings are served with sugar or syrup to add sweetness, often as a breakfast or dim sum item.

Wufangzai Jian Shui (Saltwater) Zong Zi (6 count)

Wufangzai Jian Shui (Saltwater) Zong Zi (6 count)

$6.99  |  300 g
Wufangzai Jian Shui (Saltwater) Zong Zi (6 count)