Yissine Topokki Sauce (Tube)

$4.99  |  10.58 oz

About this product

Yissine Topokki Sauce (Tube) is a hot pepper sauce for topokki (Korean Rice Cake). Sauce in a tube for added convenience.

Yissine Topokki Sauce (Tube)

Yissine Topokki Sauce (Tube)

$4.99  |  10.58 oz
Yissine Topokki Sauce (Tube)